Naši standardi kvaliteta se primjenjuju na svaki pelet u svakoj vreći. Tokom cijelog proizvodnog procesa, mjere se parametri kao dužina, prašina, vlaga i čvrstoća.

Testiranje ulaznih materijala i gotovog proizvoda vrši se u nezavisnoj ustanovi za laboratorijska ispitivanja i uobičajeni je dio proizvodnog procesa. Na tržište odlazi samo onaj pelet čiji je kvalitet zadovoljio stroge propise tokom cijelog proizvodnog procesa.

Kvalitetu domaće sirovine osigurava sertifikat dobavljača Šume Srpske (FSC), kao i sam sertifikat dobijen naknadnim ispitivanjem proizvoda.

FSC sertifikat po kome radi naš dobavljač, je potvrda evropskih normi o porijeklu proizvoda/sirovina, tj. o kvalitetnom i savjesnom upravljanju drvnom sirovinom(šumom).

Naš pelet ispunjava norme kvaliteta EN Plus A2, ali mi ne posedujemo sertifikat.