Naši standardi kvalitete se primjenjuju na svaki pelet u svakoj vreći. Tokom cijelog proizvodnog procesa, mjere se parametri kao dužina, prašina, vlaga i čvrstoća.

Testiranje ulaznih materijala i gotovog proizvoda vrši se u nezavisnoj ustanovi za laboratorijska ispitivanja i uobičajeni je dio proizvodnog procesa. Na tržište odlaze samo oni peleti čiji je kvalitet zadovoljio stroge propise tokom cijelog proizvodnog procesa.

Kvalitetu domaće sirovine osigurava certifikat dobavljača Šume Srpske, kao i sam certifikat dobijen naknadnim ispitivanjem proizvoda.

FSC certifikat po kome radi naš dobavljač, je potvrda europskih normi o porijeklu proizvoda/sirovina, tj. o kvalitetnom i savjesnom upravljanju drvnom sirovinom, tj. šumama.

Peleti kompanije EKO-M doo Srebrenica, ispunjavaju sve uslove EN Plus norme najvišeg stepena, A1 kvalitete, a sam certifikat će nam biti dodijeljen u Augustu.

U prilogu možete pogledati rezultate ispitivanja našeg proizvoda.

Pellets_1024x768